e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (176751 rezultate)

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [17676]
Monitorul Oficial nr. 0423 din 2021
Actul nr. 289 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Primul-Ministru
Decizie pentru numirea doamnei Adela Crăciun în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și AdopțiiMonitorul Oficial nr. 0423 din 2021
Actul nr. 290 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Cristian-Marius Litan în funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și DigitalizăriiMonitorul Oficial nr. 0422 din 2021
Actul nr. 446 din 15 Aprilie 2021
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Institutului Național al PatrimoniuluiMonitorul Oficial nr. 0422 din 2021
Actul nr. 321 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Președintele României
Decret pentru numirea unui membru al GuvernuluiMonitorul Oficial nr. 0422 din 2021
Actul nr. 55 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Senatul României
Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului senator Florian Dorel Bodog, fost ministru al sănătățiiMonitorul Oficial nr. 0422 din 2021
Actul nr. 76 din 02 Aprilie 2021
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vinMonitorul Oficial nr. 0422 din 2021
Actul nr. 248 din 06 Aprilie 2021
Emitent: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa II la MARPOL (Reziduuri de marfă și amestecuri rezultate în urma spălării tancurilor de produse persistente care plutesc), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.315(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019Monitorul Oficial nr. 0421 din 2021
Actul nr. 198 din 24 Martie 2021
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989Monitorul Oficial nr. 0421 din 2021
Actul nr. 249 din 06 Aprilie 2021
Emitent: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, și a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE - ONU) la GenevaMonitorul Oficial nr. 0421 din 2021
Actul nr. 7048 din 20 Aprilie 2021
Emitent: Departamentul pentru Situații de Urgență
Ordin privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Copăceni, județul Ilfov[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [17676]

Noutăți și Știri

2021-04-13 14:31:52
Eveniment on-line 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 31/21 Aprilie 2021

Ordonanță de urgență privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 470/21 Aprilie 2021

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniu

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 471/21 Aprilie 2021

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Rutto Stella Jepkosgei

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 472/21 Aprilie 2021

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Meringor Delvine Relin

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 473/21 Aprilie 2021

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Melly Joan Chelimo

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 475/21 Aprilie 2021

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul asistenței medicale spitalicești în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus