Toate publicatiile autorului Editura Monitorul Oficial - Romania
     
e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online
 
Căutare în produse
Cuvinte
Categorie


Prelucrarea datelor cu caracter personal
Toate categoriile
Toti autorii
PACHETE PROMOȚIONALE
CENTENAR
Ghid pentru autori
Reducere
În curs de apariţie
Colecţii juridice
Colecţii de artă
RO-trotter (arta fotografica)
Uniunea Europeană
Inedit
În afara colecţiilor
Fişe de turism

INFORMAŢII UTILE
  Reduceri
  Livrare
  Metode de plată
  Contact
  Protectia Consumatorilor - ANPC

PĂREREA TA
Vă interesează o ediție actualizată a Codului fiscal?
DA
NU
Arhiva de sondaje

Toate publicatiile autorului Editura Monitorul Oficial

* Livrările de carte juridică cu valoarea totală mai mare de 200 lei, beneficiaza de transport gratuit prin Poșta Romană.

Valoarea livrării este reprezentată de totalul final al comenzii, după aplicarea procentului de discount in care se incadrează clientul.

* Suntem la dispoziția tuturor celor interesați să achiziționeze cărți prin SEAP.

* La Fișe de turism nu se acordă reducere!Pret 0,00 RON
   Documentele financiar-contabile, ediția ianuarie 2016

80 de pagini, 147x205 mm, apariție ianuarie 2016

Conţine Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, in vigoare de la 1 ianuarie 2016, publicat in M. Of. nr. 910 și 910 bis din 9 decembrie 2015.

Ordinul aprobă normele metodologice generale și specifice de intocmire şi utilizare, modelele documentelor financiar-contabile, elementele obligatorii și termenele de păstrare a acestora. La data intrării in vigoare a ordinului a fost abrogat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 870 din 23 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Se adresează tuturor operatorilor economici, instituţiilor publice, asociaţiilor şi celorlalte persoane juridice cu sau fără scop patrimonial, precum şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri.

Pană la data de 9 martie 2021 Ordinul 2.634/2015 nu a suferit modificări.

ISBN 978-973-567-927-9Pret 10,00 RON
   Noul sistem public de pensii

128 pagini, format 147 x 205 mm, 12 lei, data apariției: iulie 2019


Sumar:
Cartea conține Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată in M. Of. nr. 563 din 9 iulie 2019.

După publicarea ediției:
Legea nr. 127/1991 a fost modificată prin O.U.G. nr. 1 din din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată in M. Of. nr. 11 din 9 ianuarie, O.U.G. nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, publicată in M. Of. nr. 751 din 18 august 2020, și O.U.G. nr. 8 din 18 februarie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată in M. Of. nr. 168 din 18 februarie 2021.

 


ISBN 978-606-035-020-0Pret 12,00 RON
   Asociații și fundații, ediția a III-a

360 de pagini, format 147 x 205 mm, apariție 15 februarie 2018

Conține:

✓ Ordonanţa Guvernului Romaniei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu ultima modificare adusă prin L. nr. 46/2016 (M. Of. nr. 241 din 1 aprilie 2016)
✓ Legea contabilității nr. 82/1991, cu ultima modificare adusă prin O.U.G. nr. 57/2015 (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)
Ordinul nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, completat prin O. nr. 1.243/2018 (M. Of. nr. 120 din 6 februarie 2018)
✓ Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Cartea este prefațată de ec. dr. Alexandra Lazăr.

După publicarea ediției:

‒ Legea contabilității nr. 82/1991 a fost modificată prin Legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată in M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018, Legea nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, publicată in M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 și O.U.G. nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată in M. Of. nr. 197 din 26 februarie 2021.

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 a fost modificată prin Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată in M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019, Legea nr. 276 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată in M. Of. nr. 1166 din 2 decembrie 2020 și O.U.G. nr. 191 din 28 octombrie 2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute in sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice inregistrate in registrul comerțului, publicată in M. Of. nr. 1013 din 30 octombrie 2020.

‒ Ordinul 3.103/2017 a fost modificat prin Ordinul nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat in M. Of. nr. 942 din 7 noiembrie 2018, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile, publicat in M. Of. nr. 596 din 19 iulie 2019 și Ordinul nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in M. Of. 66 din 21 ianuarie 2021.


ISBN 978-973-567-983-5Pret 26,00 RON
   Codul Muncii. Acte conexe Editia a XVIII-a

552 pagini, format 130 x 200 mm data aparitiei 8 martie 2021

Instrument juridic util practicii profesionale din domeniu!

Ediția a XVIII-a reunește textul codului și numeroase acte conexe actualizate, conturand fidel imaginea de ansamblu asupra celor mai noi și importante schimbări din legislația muncii. 
Lucrarea este adaptată contextului actual, generat de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei. Apariția noii ediții este determinată de multiplele modificări aduse Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum și de noile reglementări in domeniu in contextul pandemiei, cum ar fi noul regim de muncă cu timp redus – Kurzarbeit –, șomajul tehnic, dar și ajutorul pentru telemuncă, modalitățile de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor in situația inchiderii temporare a unităților de invățămant etc. Actele normative aduse la zi, redate integral sau in extras, sunt selectate și structurate astfel incat să faciliteze ințelegerea legislației, element esențial pentru echilibrul relațiilor de muncă.

SUMAR

Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de intreprindere
Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor in cazul transferului intreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
Legea nr. 62/ 2011 – Legea dialogului social
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 /2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă
Legea nr. 176/2018 privind internshipul
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unităților de invățămant
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (extras)
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (extras)
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor in contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți in vederea supravegherii copiilor, in situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor in unitățile de invățămant și in unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării in altă localitate, precum și in cazul deplasării in interesul serviciului
Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unităților de invățămant
Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate in baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor in contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contrac­tului individual de muncă
Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor in format electronic


ISBN 978-606-035-065-1


După publicarea ediției

Legea nr. 58/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate in contextul răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor in contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345/5.04.2021.
Pentru a o accesa,  apăsați AICI

Legea nr. 58/2021 aduce modificări privind programul de muncă redus, așa-numitul model „Kurzarbeit”, reglementat prin OUG 132/2020, permițand angajatorilor reducerea programului angajaților cu pană la 80% din durata zilnică, săptămanală sau lunară prevăzută in contractul individual de muncă, in caz de stare de urgență, alertă sau asediu, dar numai in urma obținerii acordului scris al salariaților, acestora urmand să li se reducă cu 25% salariul pe parcursul perioadei convenite.

Astfel, pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. In prezent aceasta este de 75% din diferența dintre salariul brut din contractul de muncă și salariul brut aferent programului redus.
Angajatorii pot suplimenta fără ca această diferența să poată fi decontată.


Ordonanța de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, insoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative

a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 6 mai 2021.

Ordonanța de urgență nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii a fost publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 6 mai 2021.

Pret 31,50 RON
   Codul civil și codul de procedură civilă

Carte recomandată de Uniunea Națională a Notarilor Publici

Data aparitiei 14 aprilie 2021 - Format 130 x 200 mm, 1088 pagini

Editura Monitorului Oficial, prima și cea mai sigură sursă legislativă, in parteneriat cu Uniunea Națională a Notarilor Publici, a realizat ediţia aprilie 2021 a cărții Codul civil și Codul de procedură civilă.

SUMAR

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras);
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras);
Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătoreşti, precum și pentru pregătirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras);
Ordinul nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025–1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Specialiștii Monitorului Oficial au conceput:

Forma actualizată a legislației;
O structură practică a Codului civil – marcare grafică distinctă, in conceptul titlu/extrasul aferent din legea de punere in aplicare;
Un scurt istoric normativ;
Evidențierea grafică a modificărilor, completărilor și abrogărilor; note de subsol aferente;
Indexul alfabetic, tabla de materii;
Referiri la decizii ale Curții Constituționale.

CODUL CIVIL

incorporează totalitatea reglementărilor privitoare la persoane, relaţiile de familie şi relaţiile comerciale
consacră diferenţieri de regim juridic in funcţie de calitatea de profesionist, respectiv nonprofesionist a celor implicaţi in raportul juridic obligațional

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ

răspunde unor deziderate actuale, precum accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi accesibile şi accelerarea procedurii civile, inclusiv in faza executării silite, concomitent cu imbunătăţirea calităţii actului de justiţie

LEGILE DE PUNERE IN APLICARE A CODURILOR

instituie dispoziţii tranzitorii care să realizeze trecerea de la vechea la noua reglementare
asigură compatibilitatea codurilor cu celelalte legi in vigoare
corelează dispoziţiile Codului civil, intre ele, dar şi intre acestea şi prevederile Codului de procedură civilă


ISBN 978-606-035-066-8Pret 32,00 RON
   Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, ed. februarie 2018

392 pagini, format 147 x 205 mm, data apariției 19 februarie 2018

Conține

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, modificat recent prin O. nr. 1.243/2018, și

- Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată, ultima modificare fiind adusă prin O.U.G. nr. 57/2015.

Cartea este prefațată de ec. dr. Alexandra Lazăr.

După publicarea ediției:

‒ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 a fost modificat prin Ordinul nr. 2.493 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile, publicat in M. Of. nr. 596 din 19 iulie 2019, Ordinul nr. 3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in M. Of. nr. 5 din 7 ianuarie 2020, Ordinul nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile, publicat in M. Of. nr. 675 din 30 iulie 2020 și Ordinul nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in M. Of. nr. 66 din 21 ianuarie 2021.

‒ Legea contabilității nr. 82/1991 a fost modificată prin Legea nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată in M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018, Legea nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, publicată in M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 și O.U.G. nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată in M. Of. nr. 197 din 26 februarie 2021.


ISBN 978-973-567-984-2Pret 33,00 RON
   Grigorescu

Varianta romană, 180 pagini, format 200 x 220 mm, data aparitiei: ianuarie 2020
Text: Iulia Iliescu

Sentimentul colorează, nu pensula. Poţi colora c-o bucăţică de cărbune, şi toate tuburile din lume nu-ţi dau albastrul unei flori de inişor dacă nu-l ai in suflet. (Nicolae Grigorescu)

Este mărturia unui pictor pentru care arta inseamnă revelaţie, trăire, nu meşteşug sau artificiu. Panzele grigoresciene au viaţă, căci viaţa e cea care le-a inspirat.
Intr-un format practic, uşor de răsfoit, albumul cuprinde un număr generos de ilustraţii, unele dintre ele neştiute publicului, la prima apariţie. Textul biografic ce le insoţeşte urmăreşte impletirea dintre activitatea artistică şi momentele mai importante ale vieţii marelui artist. Prin intermediul citatelor, vocea pictorului insoţeşte aproape mereu povestirea, transformand-o adesea in confesiune. I se alătură comentariile celor care l-au cunoscut şi admirat, condeiul cronicarilor vremii sau al istoricilor de artă de peste ani.

Noua ediție (a patra) conține, pe langă reproducerile din edițiile anterioare, tablouri aflate la Muzeul de Artă Cluj-Napoca și noi ilustrații de la Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” și Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu.


SUMAR

 • „O emoţie intruchipată plastic”
 • Meşterul Nicu (1838-1861)
  „Sunt fecior de ţăran şi mă mandresc cu asta”
  Ucenicia
  Micul „mare” iconar
  Farmecul depărtărilor
  Zugrav de biserici
 • Călătorind in căutarea „culorii” (1861-1877)
  Spre Paris, la studii
  Intrarea in pădurea de la Fontainebleau
  Experienţa impresionismului
  Bursier al Ţărilor Romane
  Primele expoziţii in ţară – un artist controversat
 • Reporter cu penel (1877-1878)
  Un artist in „bătaia gloanțelor”
  Război in culori grigoresciene
 • Dezamăgiri şi creaţie (1878-1887)
  Instrăinarea. Refugiul la Vitré
  Poezia chipului feminin
 • Ultimul anotimp (1887-1907)
 • Cronologie
 • Bibliografie


ISBN 978-606-035-027-9

 Pret 45,00 RON
   HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI SI ALTE ACTE NORMATIVE
Lucrarea a aparut in doua volume si reproduce hotararile Guvernului Romaniei, ordonantele de urgenta ale Guvernului Romaniei, deciziile primului-ministru, precum si alte acte ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, aparute in cursul lunii aprilie, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. De asemenea, cuprinde si repertoriul cronologic al acestor acte si un index alfabetic.

Pret 50,37 RON
   Hotărâri ale Guvernului României şi alte acte normative

Apariţie lunară
Incepand cu anul 2011 reproduce hotărarile, ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă ale Guvernului Romaniei, precum şi ordinele miniştrilor publicate in cursul lunii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. De asemenea, cuprinde şi repertoriul cronologic al acestor acte şi un index alfabetic.Pret 75,00 RON
   Legislaţia României

Apariţie trimestrială
Reproduce legi, acte ale Curţii Constituţionale, ale Parlamentului Romaniei, decrete, acte ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Biroului Electoral Central, Autorităţii Electorale Permanente, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi republicări, apărute in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Cuprinde, de asemenea, repertoriul cronologic al acestor acte şi un index alfabetic.Pret 130,00 RON
 
Coşul de cumpărături
Coşul este gol
Creare cont client

NEWSLETTER
  Oferte speciale prin email

CELE MAI VÂNDUTE
Fise de turism
18,00 RON
Eroi şi zei ai Antichităţii
65,00 RON
Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, ed. februarie 2018
33,00 RON
Grigorescu
45,00 RON


 
e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Harta siteului Sus