Toate publicatiile autorului Pavel Șușară - Romania
     
E-monitor Relații cu publicul Magazin Online Editura Tipografie
 
Căutare în produse


Prelucrarea datelor cu caracter personal
Toate categoriile
Toti autorii
PACHETE PROMOTIONALE ALBUME
PACHETE PROMOȚIONALE JURIDIC
Colecţii juridice
CODEX
Diplomaţie culturală
Colecţii de artă
Constituţii
Centenar
Artă fotografică
Universitaria
Inedit
În afara colecţiilor
Fişe de anunţare a sosirii şi plecării
În curs de apariţie
Monitorul Oficial abonamente 2022
Exemplare Monitorul Oficial I-VII

INFORMAŢII UTILE
  Reduceri
  Livrare
  Metode de plată
  Contact
  Protectia Consumatorilor - ANPC

PĂREREA TA
Vă interesează o ediție actualizată a Codului penal şi a codului de procedură penală?
DA
NU
Arhiva de sondaje

Toate publicatiile autorului Pavel Șușară
   Pallady

 

Accesul la pictura și, mai apoi, in lumea lui Theodor Pallady nu se poate face pe scurtătură și, cu atat mai puțin, prin efracție. Cine se iluzionează că s-a intalnit cu acest artist, atat de greu de clasificat, și că a ințeles ceva dintr-o asemenea intalnire, doar trecand in grabă pe langă vreo cateva peisaje, scrutand tot atatea nuduri și consumand frugal o serie de naturi moarte, nu va face decat să-și creeze premisele pentru deziluzia finală. (Pavel Șușară)

Vă propunem o intalnire pe indelete cu acesta, atat cu pictura, cat și cu gandurile lui, cu ideile, dorințele, temerile sau dezamăgirile de artist, dar și de om. Cele 128 de ilustrații ale albumului, ce reprezintă lucrări din opera timpurie sau de maturitate a lui Pallady, sunt insoțite de insemnări ale pictorului, extrase din jurnal sau alte documente, și oferă astfel acea imagine variată necesară unei ințelegeri autentice.

Studiul introductiv sub semnătura lui Pavel Șușară aduce perspectiva specialistului și dezvăluie sensurile adanci ale personalității creatoare. Tablourile reproduse sunt din patrimoniul Muzeului Național de Artă al Romaniei, Muzeului Municipiului București, Muzeului de Artă din Constanța și Muzeului de Artă Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu, Muzeului de Artă din Bacău, Muzeului de Artă din Brașov, Muzeului de Artă din Cluj-Napoca și din colecția particulară prof. Elena Zdrobiș.


Access to the painting and then to the world of Theodor Pallady cannot be gained using shortcuts and by no means can it be forced. He who deludes himself into believing that he met this artist so hard to categorize and that he grasped something out of such meeting just by passing hurriedly by some landscapes, gazing at as many nudes and frugally consuming some still lifes will do nothing but set the foundation of his final disappointment. (Pavel Șușară)

We suggest a profound meeting with him, both with his painting and with his thoughts, with both the artist’s and the man’s ideas, desires, fears or disappointments. The 128 illustrations of the album are works of both the early and the late period and are accompanied by the painter’s notes drawn from his journal or from other documents, thus enabling the variegated perspective necessary to a genuine understanding.

The introductory study signed by Pavel Șușară presents the expert’s perspective and shows the deep meanings of the creative personality. The paintings come from the patrimony of the National Museum of Art of Romania, the Bucharest Municipality Museum, the Constanța Art Museum and the Art Museum “Dinu and Sevasta Vintilă” from Topalu, the Art Museum of Bacău, the Art Museum of Brașov, the Art Museum of Cluj-Napoca, and from the private collection prof. Elena Zdrobiș.


L’Accès à la peinture et ensuite au monde de Theodor Pallady n’est pas possible en faisant usage des raccourcis et d’autant moins par effraction. Qui se fait l’illusion d’avoir rencontré cet artiste si difficile à classifier et l’illusion qu’il a saisi quelque chose de cette rencontre seulement en passant en hate auprès de quelques paysages, en contemplant autant de nus, en consommant frugalement une série de natures mortes ne fera que créer pour soi-même les prémisses de la désillusion finale. (Pavel Șușară)

On vous propose une rencontre profonde avec lui, à la fois avec sa peinture et avec ses pensées, avec les idées, les désirs, les craintes ou les déceptions de l’artiste, ainsi que de l’homme. Les 128 illustrations de l’album qui représentent oeuvres de l’étape précoce de la création ou de la maturité de Pallady sont accompagnées des notes du peintre extraites du journal ou d’autres documents et offrent ainsi cet image diversifié nécessaire à une vraie compréhension.

L’étude introductive signée par Pavel Șușară apporte la perspective de lexpert et montre les sens profonds de la personnalité créative. Les tableaux reproduits font partie du patrimoine du Musée national d’art de Roumanie, du musée de la municipalité de Bucarest, du musée d’art de Constanța, du Musée d’art « Dinu et Sevasta Vintilă » de Topalu, du musée d’art de Bacău, du musée d’art de Brașov, du musée d’art de Cluj-Napoca et de la collection particulière prof. Elena Zdrobiș.

Data apariției 22 august 2017, 152 pagini, format 200 x 220 mm, ISBN 978-973-567-976-7Pret 72,00 RON
   Brâncuşi

Studiul-eseu Brancuși urmărește nașterea și evoluția operei brancușiene intr-un dublu context: pe de o parte, in mediul de formare din Romania, din care sculptura a lipsit cu totul pană in a doua jumătate a sec. XIX și, pe de altă parte, in mediul parizian, in cea mai spectaculoasă perioadă a modernismului European. Cartea analizează trecerea lui Brancuși de la sculptura canonică, de tip european, in care figurativul are o pondere majoră, culminand cu momentul excepţional pe care il reprezintă Rodin, la sculptura nonfigurativă, esențializată și spiritualizată, in care se regăsesc atitudinea și filosofia specifice Răsăritului. In acest sens, concluzia cercetării este aceea că opera brancușiană marchează o ruptură fără precedent in intreaga istorie a sculpturii europene, și nu numai, deplasand interesul de pe aspectul ei material, de pe percepția ei explicită ca masă, pe energia lăuntrică, pe imaterialitatea și pe spiritualitatea ei implicită. Revoluția radicală pe care o reprezintă opera lui Brancuși este tocmai mutația pe care ea o propune prin reevaluarea perspectivei răsăritene, nonfigurative și nondiscursive. Pe pagina de titlu a fiecărui capitol sunt marcați grafic, de către Dalina Bădescu, pașii de la materie la energie, de la intuneric la lumină, pe care ii face Brancuși in fiecare etapă a operei sale.

 

Cartea are şi un rezumat in limba engleză, in traducerea lui Florin Sicoie.


SUMAR

Sub semnul lui Neptun, in zodia Peștilor... (in loc de prolog)

I. Sculptura romanească sau istoria unei absențe
II. Lecția de anatomie și cursul scurt de istorie a sculpturii
III. De la Răsărit la Apus și retur
IV. In căutarea luminii: de la lumina mediteraneană la focul haric
V. Masa și gravitația sau despre limitele lui Newton
VI. Visul lui Einstein sau de la materie la energie
VII. Peștele și Pasărea sau despre alunecare și zbor
VIII. O paranteză (I): artizanat, eresuri și infrastructură mitologică
IX. Proiectul, privirea și sculptura interioară
X. Energia electromagnetică și forma imaterială
XI. O paranteză (II): Ansamblul de la Targu Jiu sau de la morfologie la sintaxă
XII. Proiectul nematerializat sau despre posibil ca formă finită

Sub semnul lui Neptun, in zodia Peștilor... (in loc de epilog)

The essay-study Constantin Brancusi, a sculptor from the East follows the birth and evolution of Brancusi`s work in a double context: on one side, in his formation years environment in Romania, place where the sculpture didn`t exist until the second half of the 19th century, and on the other side, in the Parisian environment, in the most spectacular period of the European modernism. The book analyses Brancusi`s transition from traditional sculpture, that of European origins, in which figurative representation plays a major part, culminating with the exceptional case of Rodin, to non-figurative sculpture, essentialized and spiritualized, in which one can find specific Eastern attitude and philosophy. In this sense, the research conclusion is that Brancusi`s works mark an unpreceded rupture in the entire history of European sculpture, and beyond, by moving the center of interest from its material aspect, from its explicit perception as mass, on its interior energy, its immateriality and implicit spirituality. The radical revolution that Brancusi`s work represents is exactly the change of view that its proposed by reevaluating the eastern perspective, non-figurative and non-discursive.

Data apariție 15 mai 2020, 208 pagini, ISBN 978-606-035-034-7Pret 73,00 RON
   Lumea lui Aurel Jiquidi

Aurel Jiquidi este un nume aproape necunoscut pe piața cărții de artă romanești, iar creația lui artistică, deosebit de bogată și de talentată, este greu accesibilă chiar și unui public dornic și abil să descopere sau să recupereze valori neștiute, pierdute, uitate. Istoricul și criticul de artă Pavel Șușară incearcă să „repare” această nedreptate printr-un demers fără precedent, o superbă monografie inchinată pictorului și graficianului Aurel Jiquidi (1896 - 1962), insumand un număr impresionant de ilustrații (in jur de 300), menite să convingă, cu indrumările de interpretare ale specialistului, că istoria trebuie să rețină acest nume. Fiu al unui talentat grafician, Constantin Jiquidi, de la care a moștenit tușa caricaturală, satirică, Aurel Jiquidi a urmat cursurile Școlii de Arte Frumoase din București, după care a studiat pictura la Paris și la Roma. Lucrările sale sunt variate ca tehnică, de la desene abia creionate și ilustrații pentru cărți ori reviste la acuarele fine și uleiuri elaborate. In centrul lor „se găsește Omul, in totalitatea ipostazelor și a expresiilor sale”, omul prins in realitățile vremii sale, dar și omul atemporal, cu ceea ce il definește ca esență de-a lungul vremurilor.

„Privit insă de aproape și eliberat de prejudecățile unei receptări trunchiate, dar cu atat mai sigure de sine, Aurel Jiquidi iși dezvăluie adevăratul său chip de creator cu disponibilități multiple și de cercetător meticulos al celor mai complicate și mai imprevizibile stări (și manifestări) ale naturii umane. Dincolo de genurile artistice ilustrate și de stilistica sa ocazională, care de multe ori au indus in eroare și au creat iluzia unui acces facil la mesajul comic al unei arte directe și de consum imediat, artistul oferă imaginea surprinzătoare a personalității sale profunde, una gravă și interogativă, cand bantuită de spaime, de angoase și de coșmaruri, cand străbătută de reflecții metafizice, de stări meditative și de viziuni luminoase asupra unei umanități care iși găsește mereu resursele de a depăși marile și micile adversități ale istoriei diurne și ale propriei sale condiții.” (Pavel Șușară)

ISBN 978-606-035-084-2, 396 de pagini, 230 mm x 270 mmPret 169,00 RON
 
Coşul de cumpărături
Coşul este gol
Creare cont client

NEWSLETTER
  Oferte speciale prin email

CELE MAI VÂNDUTE
Carnet cu fise de anuntare a sosirii si plecarii (turistilor) – pachet 10 carnete
105,00 RON
Noi reguli de TVA in comerțul electronic, Ghid practic
23,00 RON
Eroi şi zei ai Antichităţii
65,00 RON
Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate
33,00 RON


 
E-monitor Relații cu publicul Magazin Online Editura Tipografie Cariere Întrebări frecvente Sugestii Harta siteului Sus