Pallady - Colecţia Albume de artă- Romania - Versiune pentru tiparire - MonitorulOficial.ro
Aveti intrebari despre produsele Monitorului Oficial?
Va rugam sa ne contactati prin una din metodele de mai jos. Va multumim.


Pallady

152 pagini, format 200 x 220 mm, data apariției 22 august 2017

Accesul la pictura și, mai apoi, în lumea lui Theodor Pallady nu se poate face pe scurtătură și, cu atat mai puțin, prin efracție. Cine se iluzionează că s-a întâlnit cu acest artist, atât de greu de clasificat, și că a ințeles ceva dintr-o asemenea întâlnire, doar trecand în grabă pe lângă vreo câteva peisaje, scrutând tot atâtea nuduri și consumând frugal o serie de naturi moarte, nu va face decât să-și creeze premisele pentru deziluzia finală. (Pavel Șușară)

Vă propunem o întâlnire pe îndelete cu acesta, atât cu pictura, cât și cu gândurile lui, cu ideile, dorințele, temerile sau dezamăgirile de artist, dar și de om. Cele 128 de ilustrații ale albumului, ce reprezintă lucrări din opera timpurie sau de maturitate a lui Pallady, sunt însoțite de insemnări ale pictorului, extrase din jurnal sau alte documente, și oferă astfel acea imagine variată necesară unei ințelegeri autentice.

Studiul introductiv sub semnătura lui Pavel Șușară aduce perspectiva specialistului și dezvăluie sensurile adanci ale personalității creatoare. Tablourile reproduse sunt din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, Muzeului Municipiului București, Muzeului de Artă din Constanța și Muzeului de Artă Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu, Muzeului de Artă din Bacău, Muzeului de Artă din Brașov, Muzeului de Artă din Cluj-Napoca și din colecția particulară prof. Elena Zdrobiș.

Access to the painting and then to the world of Theodor Pallady cannot be gained using shortcuts and by no means can it be forced. He who deludes himself into believing that he met this artist so hard to categorize and that he grasped something out of such meeting just by passing hurriedly by some landscapes, gazing at as many nudes and frugally consuming some still lifes will do nothing but set the foundation of his final disappointment. (Pavel Șușară)

We suggest a profound meeting with him, both with his painting and with his thoughts, with both the artist’s and the man’s ideas, desires, fears or disappointments. The 128 illustrations of the album are works of both the early and the late period and are accompanied by the painter’s notes drawn from his journal or from other documents, thus enabling the variegated perspective necessary to a genuine understanding.

The introductory study signed by Pavel Șușară presents the expert’s perspective and shows the deep meanings of the creative personality. The paintings come from the patrimony of the National Museum of Art of Romania, the Bucharest Municipality Museum, the Constanța Art Museum and the Art Museum “Dinu and Sevasta Vintilă” from Topalu, the Art Museum of Bacău, the Art Museum of Brașov, the Art Museum of Cluj-Napoca, and from the private collection prof. Elena Zdrobiș.

L’Accès à la peinture et ensuite au monde de Theodor Pallady n’est pas possible en faisant usage des raccourcis et d’autant moins par effraction. Qui se fait l’illusion d’avoir rencontré cet artiste si difficile à classifier et l’illusion qu’il a saisi quelque chose de cette rencontre seulement en passant en hâte auprès de quelques paysages, en contemplant autant de nus, en consommant frugalement une série de natures mortes ne fera que créer pour soi-même les prémisses de la désillusion finale. (Pavel Șușară)

On vous propose une rencontre profonde avec lui, à la fois avec sa peinture et avec ses pensées, avec les idées, les désirs, les craintes ou les déceptions de l’artiste, ainsi que de l’homme. Les 128 illustrations de l’album qui représentent oeuvres de l’étape précoce de la création ou de la maturité de Pallady sont accompagnées des notes du peintre extraites du journal ou d’autres documents et offrent ainsi cet image diversifié nécessaire à une vraie compréhension.

L’étude introductive signée par Pavel Șușară apporte la perspective de lexpert et montre les sens profonds de la personnalité créative. Les tableaux reproduits font partie du patrimoine du Musée national d’art de Roumanie, du musée de la municipalité de Bucarest, du musée d’art de Constanța, du Musée d’art « Dinu et Sevasta Vintilă » de Topalu, du musée d’art de Bacău, du musée d’art de Brașov, du musée d’art de Cluj-Napoca et de la collection particulière prof. Elena Zdrobiș.


ISBN 978-973-567-976-7

 Pret 72,00 RON cu TVA inclus
Toate detaliile despre Pallady


Aceasta pagina a fost tiparita de la adresa MonitorulOficial.ro