Noi reguli de TVA in comerțul electronic, Ghid practic - - Romania - Versiune pentru tiparire - MonitorulOficial.ro
Aveti intrebari despre produsele Monitorului Oficial?
Va rugam sa ne contactati prin una din metodele de mai jos. Va multumim.


Noi reguli de TVA in comerțul electronic, Ghid practic

Ediția iulie 2021 cuprinde un ghid practic, autor Mariana Vizoli, ca urmare a transpunerii în legislația națională a unor noi reguli de TVA în comerțul electronic prin OUG nr. 59/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021.

CUPRINS

 • I. Cadru legal;
 • II. Scopul implementării pachetului e-commerce;
 • III. Operațiuni vizate;
 • IV. Noțiuni introductive privind pachetul e-commerce:
  1. 1) Termeni utilizați de notele explicative;
  2. 2) Definiția vanzărilor intracomunitare la distanță;
  3. 3) Despre interfețele electronice.
 • V. Regimul non-UE – ghișeul unic – one stop shop – art. 314 din Codul fiscal (Regimul special pentru servicii prestate de către persoane impozabile nestabilite în UE):
  1. 1) Ce este regimul non-UE?;
  2. 2) Operațiuni pentru care se aplică regimul non-UE;
  3. 3) Persoanele impozabile care aplică regimul non-UE;
  4. 4) Obligații privind regimul non-UE;
  5. 5) Exemple privind regimul non-UE.
 • VI. Regimul UE – OSS, art. 315 din Codul fiscal (Regimul special pentru vanzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări, prestările de servicii efectuate de persoane impozabile stabilite în UE, dar nu în statul membru de consum):
  1. 1) Ce este regimul UE?;
  2. 2) Operațiuni pentru care se aplică regimul special UE prevăzut de art. 315 din Codul Fiscal;
  3. 3) Analiza operațiunilor vizate de regimul UE;
  4. 4) Cine aplică regimul special și unde se inregistrează;
  5. 5) Aplicarea regimului UE de interfețele electronice;
  6. 6) Obligații privind regimul UE;
  7. 7) Regimul UE – exemple.
 • VII. Importul bunurilor cu valoare redusă:
  1. 1) Despre importul bunurilor cu valoare redusă;
  2. 2) Definiția vanzărilor la distanță de bunuri importate;
  3. 3) Locul livrării vanzărilor la distanță de bunuri importate.
  1. VII.1. Art. 3152 – Regimul special pentru vanzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe (IOSS):
   1. 1) Ce este regimul de import IOSS și pentru ce bunuri se aplică?;
   2. 2) Cine aplică regimul IOSS?;
   3. 3) Avantajele utilizării IOSS;
   4. 4) Inregistrarea în IOSS;
   5. 5) Despre intermediar;
   6. 6) Faptul generator și exigibilitatea vanzărilor la distanță de bunuri importate;
   7. 7) Obligațiile persoanelor care aplică IOSS;
   8. 8) Exemple privind aplicarea IOSS.
  1. VII.2. Mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import – art. 3153 din Codul fiscal.

 • VIII. Prevederi privind cursul aplicabil – art. 3154 din Codul fiscal.
 • IX. Ordonanța de urgență a Guvernului Romaniei nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Despre autor – fost inalt funcționar în Ministerul Finanțelor Publice, ocupand de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere importante dintre care: director general al Direcției de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice (2016); Director general adjunct al Direcției generale de legislație Cod fiscal si reglementări vamale (2012 – 2016); Director al Direcției de legislație în domeniul TVA (2007 – 2012); Director general adjunct al Direcției generale impozite indirecte (2006 – 2007) și Şef serviciu legislație TVA în cadrul Direcției generale de politici si legislație privind veniturile bugetului general consolidat (2002 – 2006). In prezent este consultant fiscal independent, membră a Camerei Consultanților Fiscali din Romania și cadru didactic asociat al ASE București.Este lector la cursurile de formare profesională a personalului din aparatul ANAF si MFP pe teme referitoare la aplicarea legislației în domeniul TVA, organizate prin intermediul Școlii de finanțe publice și lector la cursurile de formare profesională organizate de CECCAR, Camera Consultanților Fiscali, Camera auditorilor și alți formatori de formare profesională.

88 de pagini, format 125 x 190, ISBN 978-606-035-071-2, APARIȚIE 1 IULIE 2021Pret 23,00 RON cu TVA inclus
Toate detaliile despre Noi reguli de TVA in comerțul electronic, Ghid practic


Aceasta pagina a fost tiparita de la adresa MonitorulOficial.ro