Monitorul Oficial al României, Partea a III-a - Abonamente tipărite - Romania
     
E-monitor Relații cu publicul Magazin Online Editura Tipografie
 
Căutare în produse


Prelucrarea datelor cu caracter personal
Toate categoriile
Toti autorii
PACHETE PROMOTIONALE ALBUME
PACHETE PROMOȚIONALE JURIDIC
Colecţii juridice
CODEX
Diplomaţie culturală
Colecţii de artă
Constituţii
Centenar
Artă fotografică
Universitaria
Inedit
În afara colecţiilor
Fişe de anunţare a sosirii şi plecării
În curs de apariţie
Monitorul Oficial abonamente 2022
Exemplare Monitorul Oficial I-VII

INFORMAŢII UTILE
  Reduceri
  Livrare
  Metode de plată
  Contact
  Protectia Consumatorilor - ANPC

PĂREREA TA
Vă interesează o ediție actualizată a Codului penal şi a codului de procedură penală?
DA
NU
Arhiva de sondaje

Abonamente tipărite (Nr. produse 21 )
Recomanda acest produs | Tipareste acest produs

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
  
Pret 50,00 RON cu TVA inclus

  
Redacţia Monitorul Oficial

PREŢ ABONAMENT 1 LUNĂ

In Partea a III-a se publică, in temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la operatori economici şi alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale, conform Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.

Acte de studii (invățămant preuniversitar) – Ordinul ministrului educației naționale și
cercetării științifice nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor
de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de invățămant preuniversitar
(Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411/2016, art. 37);


Acte de studii (invățămant superior) – Ordinul ministrului educației naționale și cercetării nr.
4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al
documentelor universitare in sistemul de invățămant superior (Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 981/2020, art. 23);


Certificat de competențe profesionale - Ordinul nr. 4543/2004 privind aprobarea
Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decat
cele formale (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 903/2004, art. 42);

Certificat de calificare sau de absolvire – Ordinul 501/5.253/2003 al ministrului muncii,
solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului pt. aprobarea
Metodologiei certificării formării profesionale a adulților (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 774/2003, art. 34);


Carnetul de muncă - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 345/2011, art. 279);


Livretul militar – Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare (Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 990/2006 - art. 52);


Titluri de proprietate – H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor (Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 732/2005, art. 36);


Permisul de armă, autorizație pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și
munițiilor, cartea de identitate a armei, pașaportul european pentru arme de foc
-
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată (Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 425/2014 – art. 50, art. 76, art. 119);


Permisul de vanătoare permanent - Ordin 539/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale pentru aprobarea regimului permiselor de vanătoare, cu modificările și
completările ulterioare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606/2009 art. 6, art. 13);
Certificat de revoluționar – H.G. nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din 1989
(Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167/1996, art. 47);


Brevete sau insemne – Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al
Romaniei, republicată (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146/2000, art. 59);
Sigilii de identificare și legitimații ale tehnicienilor de service - H.G. nr. 479/2003 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, republicată (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348/2005, art. 52);


Carnetul profesional și parafa de membru al Camerei Consultanților Fiscali
Hotărarea Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 185/2017, art. 5);


Certificat de membru al ordinului O.A.M.G.M.A.M.R. – Hotărare nr. 1/2010 pentru
modificarea art. 1 din Hotărarea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania nr. 24/2009 privind stabilirea
cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din Romania (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200/2010, art.
3);


Certificat de atestare și/sau legitimație pentru auditorii energetici pentru clădiri
Ordinul 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „ Regulament privind atestarea
auditorilor energetici pentru clădiri (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683/2010, art.
42);


Certificat de atestare sau parafa emis de Ministerul Agriculturii – Ordinul 576/2009
pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare și a Comisiei de atestare a persoanelor
fizice și juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere (Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 639/2009, art. 30);


Marca de sănătate - Ordinul 191/2014 al președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normei
sanitare veterinare care stabilește procedura pentru marcarea și certificarea sanitară
veterinară a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animală destinate
consumului uman, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru siguranța Alimentelor nr. 10/2008 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 918/2014, art. 25);


Legitimația funcționarului public din organul fiscal local – Ordinul 144/2016 al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aprobarea unor
formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a
altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și
completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației
publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de
stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale (Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 124/2016, Anexa 15);


Permisul de mecanic de locomotivă – Ordinul nr. 615/2015 al ministrului transporturilor
privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă,
Cerințelor privind procedurile de eliberare și actualizare a certificatului și Cerințelor și
procedurii de recunoaștere a persoanelor și organismelor (Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 346/2015, art. 23);


Autorizația de funcționare a operatorului economic deținător de arhive - Ordin nr.
137/2013 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 619/2013, art. 12).

Galerie foto
Alte produse din aceeasi categorie
 
Coşul de cumpărături
Coşul este gol
Creare cont client

NEWSLETTER
  Oferte speciale prin email

CELE MAI VÂNDUTE
Carnet cu fise de anuntare a sosirii si plecarii (turistilor) – pachet 10 carnete
105,00 RON
Noi reguli de TVA in comerțul electronic, Ghid practic
23,00 RON
Eroi şi zei ai Antichităţii
65,00 RON
Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate
33,00 RON


 
E-monitor Relații cu publicul Magazin Online Editura Tipografie Cariere Întrebări frecvente Sugestii Harta siteului Sus